de Móra la Nova

Horari de recuperacions de setembre

A continuació teniu els horaris de recuperació de matèries suspeses dels alumnes de l’ESO.  Recordeu que el dia de l’examen heu de portar la feina d’estiu i els llibres que heu utilitzat per preparar tant la feina d’estiu com els examens.

  DIVENDRES 02/09 DILLUNS 05/09
9.00 – 10.00 h C. SOCIALS

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA

TECNOLOGIA

MÚSICA

10.00 – 11.00 h ANGLÈS CASTELLÀ

 

 

11.00 – 12.00 h MATEMÀTIQUES CATALÀ

 

 

12.00 – 13.00 h FÍSICA I QUÍMICA

VIP

LLATÍ

FRANCÈS

INFORMÀTICA

ED. FÍSICA

13.00 – 14.00 h RELIGIÓ / ALTERNATIVA

PROJECTE DE RECERCA

OPTATIVES 1r, 2n i 3r

 

Política de cookies

Copyright © 2017. Todos los derechos reservados.

Admin by: Antonio Montaña Gironés