de Móra la Nova

Preinscripcions

PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2016-2017
Del 30 de març al 7 d’abril s’obre el període de preinscripció pel proper curs 2016-2017
L’horari per presentar la documentació és de dilluns a divendres :
Matí 8.30h a 10.30h

Tarda 15h a 17h

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ

• Sol·licitud de preinscripció (us la lliurem a l’escola gratuïtament a partir del 30 de març)

• Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació)

• Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del nen/a, si en té, i dels pares (mare i pare). En cas de persones estrangeres el NIE o passaport.

• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), del nen/a

• Fotocòpia del carnet de vacunacions. En cas de no tindre’l, és necessari presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

• Per l’alumnat de secundària, és obligatori presentar empadronament actual de l’alumne (expedit per l’Ajuntament).

(US RECORDEM QUE L’ESCOLA NO FA FOTOCÒPIES)

AQUÍ teniu l’enllaç amb el document per tramitar la preinscripció, que també trobareu en paper al nostre centre.

Política de cookies

Copyright © 2017. Todos los derechos reservados.

Admin by: Antonio Montaña Gironés