de Móra la Nova

Taques d’estiu

Els alumnes que han suspès alguna assignatura tenen una feina a fer durant les vacances que els ajudarà a preparar-se per les proves de recuperació de setembre. Aquesta feina és requisit indispensable per poder fer l’examen de recuperació.

Es recomana els alumnes que han aprovat que realitzin unes tasques durant l’estiu per tal de reforçar i consolidar els coneixements adquirits. Aquestes tasques s’hauran de lliurar al professor de la matèria els primers dies del curs i tindran una nota de fins a 0,5 punts que s’afegirà a la qualificació de la primera avaluació. En el cas de la feina del bloc cientificotecnològic, cada alumne podrà triar en quina de les tres matèries (matemàtiques, ciències o tecnologia) vol sumar la puntuació.

La feina a fer –tant per recuperar com pels alumnes que han aprovat- està a l’espai Moodle del centre:    http://agora.xtec.cat/ie3dabril/moodle/

Per accedir al material heu d’entrar amb el vostre usuari i contrasenya, si en teniu, o bé entrar com a visitant i posar la contrasenya estiu2016.

Dins de l’apartat d’educació secundària veureu els apartats dossiers recuperacions (per les matèries suspeses) o deures d’estiu (per les aprovades) i un cop a dins haureu de triar el vostre curs.

El professorat us desitja que passeu un BON ESTIU.

Política de cookies

Copyright © 2017. Todos los derechos reservados.

Admin by: Antonio Montaña Gironés